Du befinner dig på en webbplats utanför ditt område, det finns en lokal version som är anpassad till ditt land eller område.
United States

Vårt erbjudande

A Society arbetar konsultnära och fokuserar på att ge stöd och uppdrag som möjliggör för de anslutna konsulterna att lyckas. Samtidigt försörjs kunderna utifrån deras behov med rätt kompetens och volym.

Löser-våra-kunders-behov-av-strategisk-kompetensförsörjning-A-Society

Strategisk kompetensförsörjning

Vi är en samarbetspartner för uppdragsgivare som är i behov av strategisk kompetensförsörjning.  Vi sätter stor vikt på att lösa våra kunders kompetensbehov av specialister och ser till att få rätt person, med rätt kompetens, på rätt plats så snart som möjligt.

Många av våra stora kunder befinner sig inom följande affärsområden: Life Science, fordon, bank & försäkring, ICT/telecomoffentlig sektor, handel, flyg och försvar. Vi har den industriella och branschkompetensen tillsammans med den personliga relationen för att driva våra kunders framgångar.

Vi verkar på en marknad som blir allt mer snabbrörlig, att samla den bästa kompetensen i ett och samma nätverk innebär därmed stora fördelar för såväl konsulter som kunder.

Vår definition på ”nätverk” och ”att nätverka” skiljer sig nog en hel del från andras. Vi ser nämligen till att själva styra och påverka hur vårt nätverk ska växaVi inväntar inte, vi arbetar proaktivt med att knyta till oss konsulter och leverantörer som både nu och i framtiden kan vara av stor betydelse för våra kunders framgång.

Rätt-person-till-rätt-uppdrag-A-Society

Kvalitetssäkring

Vi lägger stor vikt vid att hitta rätt person utifrån kundens behov. Vi genomför en gedigen kvalitetssäkring ur flera aspekter såsom formell kompetens, erfarenhet, referenser, personliga egenskaper, säkerhet samt följsamhet runt kundens stipulerade leverantörsvillkor.

Vi vill alltid ge mer, så vi nöjer oss inte med att skicka ett antal Cv:n till dig när det är dags – vi har gjort ett grundligare researcharbete än de flesta och de (fåtal) kandidater som når dig är lika lämpade och kompetenta, vi har nämligen sållat bort alla andra och bara behållit de bästa för uppdraget, på så sätt ger vi dig en mer träffsäker rekommendation. Vi skräddarsyr lösningar beroende kundens behov och utmaningar avseende specialistkompetens. Kunden får en hållbar och precis leverans med nischade specialister och får då mer tid över att fokusera på sin kärnverksamhet.

Stark-leveransförmåga-av-kvalificerade-konsulter-A-Society

Starkt internationellt nätverk

Vårt starka internationella nätverk med hög leveransförmåga av kvalificerade konsulter är en av våra största styrkor. Vi bygger långsiktiga relationer med både kund som egen-, småföretagare och partnerbolag runt om i världen. Vi har stora globala kunder som vi dagligen levererar specialister till.

Med kontor i Sverige, Danmark, UK, USA, Kanada och Indien befinner vi oss där våra större kunder finns, och vi utvecklar hela tiden vår leveransförmåga och bygger större nätverk för att möta kraven på leverans och kompetens av specialister som våra kunder efterfrågar.
Vår industriella kompetens tillsammans med vår passion för relationer leder till våra konsulter, partners och kunders framgångar!

Träffsäker-rekommendation-noggrann-urvalsprocess-A-Society

Kompetenta gränssnitt

Med en hög kunskap om kundens affär, verksamhet, teknik, processer och praxis, förhandling, avtalsskrivning, lagstiftning och problemlösning, ger vi en träffsäker rekommendation baserat på en noggrann urvalsprocess och gediget kvalitetssäkringsarbete.
Våra processer är väl utvecklade och möter de hårda krav som våra kunder ställer på oss.

Vi inväntar inte, vi arbetar proaktivt med att knyta till oss konsulter och leverantörer som både nu och i framtiden kan vara av stor betydelse för våra kunders framgång.

Vi vill att du ska känna dig trygg med att vi arbetar för din skull. Inledningsvis lägger vi stor vikt vid att förstå dina önskemål, krav och kvalitetssäkring av uppdraget.

Genom att anlita oss kan våra kunder fokusera på sin kärnverksamhet, då vi är specialister på att snabbt anpassa oss efter kundens önskemål och behov. Med vår hjälp kan våra kunder lugnt tacka ja till nya affärer, och tack vare vår gedigna erfarenhet och vårt omfattande nätverk kan vi gång på gång lyckas leverera ett WOW!

 

GIG-ekonomin

Den nya arbetsmarknaden har fått namnet GIG-ekonomi. Fasta anställningar ersätts av tillfälliga uppdrag. Detta inkluderar alla arbetstagare som är intresserade av en friare uppdragsform, vare sig det gäller egenföretagare eller anställda på ett konsultbolag. 
Att jobba som frilansande konsult innebär större frihet och en chans för arbetstagaren att välja det uppdrag som passar just nu. Det skapar flexibilitet både för den som behöver specialistkompetens och den som besitter den.

Vi är en samlingsplats för de skickligaste konsulter oavsett om de tillhör ett konsultbolag eller är egenföretagare. Idag har vi över 1 200 konsulter på uppdrag runt om i världen.

Vi arbetar för att maximera fördelarna på den rörliga arbetsmarknaden, både för konsulter och uppdragsgivare. Vår uppgift är att hjälpa både konsult och uppdragsgivare med den perfekta matchningen. Vi arbetar enligt en transparent och enkel modell. Vi erbjuder en gemenskap för konsulterna, stabila ekonomiska transaktioner och en kontaktperson som bryr sig på riktigt.

 

Hur gynnar det mig som kund?

Fri konkurrens leder till större urval och bättre matchning. Flexibilitet och oberoende. Tillgång till specialistkompetens som kan vara svår att hitta, samt kostsam att anställa. Frilansande konsulter besitter ofta djupare kunskaper och bredd eftersom de har möjlighet att hämta erfarenhet från olika arbetsmiljöer.

Tips!

Se till att vara en attraktiv arbetsplats för frilansande konsulter, så att dessa talanger väljer att arbeta hos just er.

HAR DU BEHOV AV EN KONSULT ELLER RESURSER?

Kontakta oss idag så hjälper vi dig!