Du befinner dig på en webbplats utanför ditt område, det finns en lokal version som är anpassad till ditt land eller område.
United States

Vårt erbjudande

Arbetsmarknaden blir alltmer snabbrörlig, konkurrensen ökar och teknikens framfart ställer högre krav på företag. Fel prioriteringar och växande kompetensluckor kan bli förödande kostsamt. Vi hjälper våra kunder att göra rätt prioriteringar genom tillgång till de skickligaste konsulterna oavsett geografisk placering.

Löser-våra-kunders-behov-av-strategisk-kompetensförsörjning-A-Society

Strategisk kompetensförsörjning

Vi är en samarbetspartner för uppdragsgivare som är i behov av strategisk kompetensförsörjning.  Vi sätter stor vikt på att lösa våra kunders kompetensbehov av specialister och ser till att få rätt person, med rätt kompetens, på rätt plats så snart som möjligt.

Många av våra stora kunder befinner sig inom följande affärsområden: Life Science, fordon, bank & försäkring, ICT/telecomoffentlig sektor, handel, flyg och försvar. Genom vår bransch- och domänkompetens tillsammans med prioriterandet av personliga relationer löser vi våra kunders resursproblem vilket leder dem till framgång.

Vår definition på ”nätverk” och ”att nätverka” skiljer sig nog en hel del från andras. Vi ser nämligen till att själva styra och påverka hur vårt nätverk ska växaVi inväntar inte, vi arbetar proaktivt med att knyta till oss konsulter och leverantörer som både nu och i framtiden kan vara av stor betydelse för våra kunders framgång.

Rätt-person-till-rätt-uppdrag-A-Society

Kvalitetssäkring

Vi lägger stor vikt vid att hitta rätt person utifrån kundens behov. Vi genomför en gedigen kvalitetssäkring ur flera aspekter såsom formell kompetens, erfarenhet, referenser, personliga egenskaper, säkerhet samt följsamhet runt kundens stipulerade leverantörsvillkor.

Vi vill alltid ge mer, så vi nöjer oss inte med att skicka ett antal Cv:n till dig när det är dags – vi har gjort ett grundligare researcharbete än de flesta och de (fåtal) kandidater som når dig är lika lämpade och kompetenta, vi har nämligen sållat bort alla andra och bara behållit de bästa för uppdraget, på så sätt ger vi dig en mer träffsäker rekommendation. Vi skräddarsyr lösningar beroende på kundens behov och utmaningar avseende specialistkompetens. Kunden får en hållbar och precis leverans med nischade specialister och får då mer tid över att fokusera på sin kärnverksamhet.

Stark-leveransförmåga-av-kvalificerade-konsulter-A-Society

Starkt internationellt nätverk

Vårt starka internationella nätverk med hög leveransförmåga av kvalificerade konsulter är en av våra största styrkor. Vi bygger långsiktiga relationer med både kund som egen-, småföretagare och partnerbolag runt om i världen. Vi har stora globala kunder som vi dagligen levererar specialister till.

Med kontor i Sverige, Danmark, UK, USA, Kanada och Indien befinner vi oss där våra större kunder finns, och vi utvecklar hela tiden vår leveransförmåga och bygger större nätverk för att möta kraven på leverans och kompetens av specialister som våra kunder efterfrågar.

Vi lokaliserar och attraherar efterfrågad kompetens oberoende av geografisk placering. Vi skapar gynnsamma samarbeten för både konsulter som vill ha friheten att bestämma över sin egen tid och arbetsgivare som behöver snabb tillgång till specialister att kontraktera.

Träffsäker-rekommendation-noggrann-urvalsprocess-A-Society

Kompetenta gränssnitt

Med en hög kunskap om kundens affär, verksamhet, teknik, processer och praxis, förhandling, avtalsskrivning, lagstiftning och problemlösning, ger vi en träffsäker rekommendation baserat på en noggrann urvalsprocess och gediget kvalitetssäkringsarbete.
Våra processer är väl utvecklade och möter de hårda krav som våra kunder ställer på oss.

Vi inväntar inte, vi arbetar proaktivt med att knyta till oss konsulter och leverantörer som både nu och i framtiden kan vara av stor betydelse för våra kunders framgång.

Vi vill att du ska känna dig trygg med att vi arbetar för din skull. Inledningsvis lägger vi stor vikt vid att förstå dina önskemål, krav och kvalitetssäkring av uppdraget.

Genom att anlita oss kan våra kunder fokusera på sin kärnverksamhet, då vi är specialister på att snabbt anpassa oss efter kundens önskemål och behov. Med vår hjälp kan våra kunder lugnt tacka ja till nya affärer, och tack vare vår gedigna erfarenhet och vårt omfattande nätverk kan vi gång på gång lyckas leverera ett WOW!

Hur gynnar det mig som kund?

Fri konkurrens leder till större urval och bättre matchning. Flexibilitet och oberoende. Tillgång till specialistkompetens som kan vara svår att hitta, samt kostsam att anställa. Frilansande konsulter besitter ofta djupare kunskaper och bredd eftersom de har möjlighet att hämta erfarenhet från olika arbetsmiljöer.

Se till att vara en attraktiv arbetsplats för frilansande konsulter, så att dessa talanger väljer att arbeta hos just er.

HAR DU BEHOV AV EN KONSULT ELLER RESURSER?

Kontakta oss idag så hjälper vi dig!