Du befinner dig på en webbplats utanför ditt område, det finns en lokal version som är anpassad till ditt land eller område.
United States

Ett värderingsdrivet bolag

Våra värderingar

Våra värderingar står för mer än bara ord, de påverkar vad vi gör och hur vi driver bolaget. Som värderingsdrivet bolag ger vi oss möjligheten att särskilja oss och skapa en unik förutsättning när det gäller att bygga ett bolag drivet av våra handlingar och beteende. Det är vi tillsammans som bygger kultur och värdegrund, inifrån och ut.

Passion-värdeord-ikon-med-brinnande-hjärta-A-Society

Jag gör skillnad

Passion handlar om min inre glöd och mitt engagemang. Jag agerar kulturbärare och vårdar med stor nyfikenhet relationer med mina kollegor, kunder, partners samt branschen jag verkar i.

Värdeord-Action-ikon-med-handslag-A-Society

Jag agerar och uppnår resultat

För mig betyder handling mer än ord. Jag agerar lösningsorienterat, tänker affärsmässigt och med kundens bästa i fokus. Min prestation är viktig och bidrar till bolagets framgång.

Värdeord-Freedom-ikon-med-flygande-duva-A-Society

Jag får och tar ansvar

Jag utvecklar och driver mitt arbete, jag får frihet att planera, agera genom ansvar och inom givna ramar för att nå våra mål. Jag visar engagemang genom återkoppling och delaktighet, vågar fråga, ifrågasätta och tänka utanför boxen.

Värderingskompassen

Vårt värderingsmagasin och det värderingsarbete vi gjort tillsammans inom bolaget har vi valt att kalla för ”värderingskompassen”.
Kompassen är till för att finna rätt väg till att styra och leda oss, när vi utvecklar verksamheten mot att nå framgång för oss som anställda, våra kunder, branschen och marknaden vi verkar i.

Läs vårt värderingsmagasin

Värderingskompass-styr-våra-handlingar-A-Society
Agneta Eriksson syn på värderingar sittandes i en fåtölj med kaffekopp i handen

Agneta Eriksson

Business Manager

A Society ger mig friheten att lyckas, genom att ge förtroende att hitta mina egna vägar där jag får fokusera på långsiktiga relationer. Min kompetens och erfarenhet jag fått under mitt yrkesliv tillvaratas, jag växer och utvecklas själv samt tillsammans med bolaget. Det var också viktigt att hitta en arbetsgivare som låg i framkant, både inom värderingar men också affärsetik.

Agneta Eriksson syn på värderingar sittandes i en fåtölj med kaffekopp i handen

Passion

Brinnande engagemang
  • Tar ansvar för uppfyllande av de individuella målen och bidrar till uppfyllande av gemensamma mål.
  • Aktivt närvarande och engagerad i mötet med kollegor, kunder och intressenter.
  • Agerar kulturbärare och strävar efter att följa företagets värderingskompass.

 

Lars-Hallberg-utstrålar-passion-värdeord-A-Society
passion-symbol-hjärta-i-betong-värdeord-A-Society

Action

Handlings- och relationsorienterad
  • Löser arbetsuppgifter, levererar resultat och prioriterar och agerar affärsmässigt.
  • Agerar säljdrivet med relationen i fokus.
  • Driver, hittar nya vägar och håller fortsatt fokus på hög aktivitetsnivå även när omständigheter i branschen förändras.
Handlingskraftiga-medarbetare-resultat-A-Society
Porträtt3-anna-m - mindre-storlek

Freedom 

Strategisk och idérik
  • Tar ansvar för att med brinnande engagemang delta i att utveckla bolaget.
  • Våga fråga, ifrågasätta och tänka utanför boxen.
  • Tar ansvar, ger återkoppling och deltar aktivt i utvecklingen av kollegor och bolaget genom att dela kunskap.
Strategisk-och-iderik-medarbetare-A-Society
Ifrågasätta-strukturer-tänka-utanför-boxen-A-Society
Vi är experter på att hitta rätt kompetens i rätt tid och hjälper våra kunder och partners att nå sina mål. Vi agerar i linje med bolagets värderingar och litar på vår inre kompass.
Vill du bli en del av oss?
Lediga tjänster

Vad betyder värderingarna för dig?

_04A7433-aline

"A Societys värdeord sätter prägel på hela min vardag och de är något jag alltid bär med mig i möten både med konsulter och kollegor. Jag älskar blandningen av att ha teamkänsla och att ha våra gemensamma mål men samtidigt att kunna jobba på mitt eget sätt och lägga upp mitt arbete så det passar mig bäst. Detta gör att jag får vara den bästa versionen av mig själv och att jag hela tiden kan sträva efter att utvecklas."

Aline Petersson

Partner Manager

_04A8316

"För mig känns det superskönt att ha en genuin värdegrund att stå på. Det är så uppenbart att den är klockren när man kommer på sig själv använda den om och om igen i samtal med kunder och konsulter. Och det är ingen som slår det i huvudet på oss, utan den beskriver och guidar oss som jobbar här och är hur naturlig som helst i vår arbetsvardag. Så underbart!"

Jonas Sjöbom

Business Manager

Värderingars-betydelse-för-Matiss-medarbetare-A-Society

"Att inte tumma på, vare sig mina egna eller företagets, värderingar är den viktigaste delen i att skapa långsiktiga relationer och göra vunna förtroenden hållbara över tid."

Matiss Zervens

Global Account Manager

vad-betyder-värderingarna-för-dig-a-society-anna-maria-hult

"För mig står värderingarna för A Societys infrastruktur som får oss att sikta mot gemensamma mål och att vi får arbeta på vårt eget sätt för att nå dessa mål. Passion – jag vill alltid göra mitt bästa och har kul när jag arbetar. Action – jag agerar och tar tag i saker direkt. Freedom – jag arbetar fritt på mitt sätt och utför arbetsuppgifter på ett avslappnat sätt och kan vara mig själv fullt ut på min arbetsplats."

Anna-Maria Hult

Partner Manager