Du befinner dig på en webbplats utanför ditt område, det finns en lokal version som är anpassad till ditt land eller område.
United States

Vi hjälper dig hitta rätt konsult

Vårt erbjudande till kunder som har konsultbehov

A Society arbetar konsultnära och fokuserar på att ge stöd och uppdrag som möjliggör för de anslutna konsulterna att lyckas. Samtidigt försörjs kunderna utifrån deras behov med rätt kompetens och volym.

Vi-hjälper-våra-kunder-med-kompetensförsörjning-A-Society

Kompetensförsörjning

Vi löser våra kunders kompetensbehov av specialister och ser till att få rätt person, med rätt kompetens, på rätt plats så snart som möjligt.

team-orange

Globalt konsultnätverk

Vi bygger långsiktiga relationer med både kund som egen-, småföretagare och partnerbolag runt om i världen. Vi har stora globala kunder som vi dagligen levererar specialister till.

Kvalitetssäkring-urval-träffsäker-matchning-A-Society

Kvalitetssäkring

Vi genomför en gedigen kvalitetssäkring ur flera aspekter såsom formell kompetens, erfarenhet, referenser, personliga egenskaper, säkerhet samt följsamhet runt kundens stipulerade leverantörsvillkor.

group200x200-orange

Kompetenta gränssnitt

Med en hög kunskap om kundens verksamhet, teknik, processer och praxis, avtalsskrivning, lagstiftning och problemlösning, ger vi en träffsäker rekommendation baserat på en noggrann urvalsprocess.

Varför A Society?

"A Society har tillsammans med oss haft förmågan att hitta rätt konsulter när det inte fanns några på marknaden att tillgå. Vi har haft en tät dialog för att kunna få fram rätt profiler med nya metoder som konsultevent både hos oss och hos A Society där vi kunde visa upp våra intressanta uppgifter för konsulterna."

Michael Lidbäck, Director, Saab Training and Simulation

green leaves in sunny forest
Vi-hittar-nischade-specialister-åt-ditt-företag-A-Society

Kontakta oss!

E-postadress:
info@asocietygroup.com

Telefonnummer:
040-611 66 00

Hitta rätt person

 

Bransch- och domänexpertis

  • Vi förstår våra kunders affär, industrin de verkar i och konsulternas roll. 
  • Vi gör träffsäkra matchningar och säkerställer kvalitet i alla led. 
  • Vi har ett nära samarbete med vårt nätverk, genom transparent dialog kan vi agera som rådgivare i formella som informella situationer. 
  • Vi värdesätter att våra medarbetare lär känna kunders olika teknikdomäner och uppmuntrar till att alla ska hålla sig uppdaterade med teknikdomäners- och branschers utveckling. 

Mer än en konsultleverantör - långsiktig partner

Arbetsmarknaden blir alltmer snabbrörlig, konkurrensen ökar och teknikens framfart ställer högre krav på företag. Fel prioriteringar och växande kompetensluckor kan bli förödande kostsamt. Vi hjälper våra kunder att göra rätt prioriteringar genom tillgång till de skickligaste konsulterna oavsett geografisk placering.

Vi garanterar följsamhet med lokala regelverk och hjälper till med säkerhetsprövningar. Vi kan assistera vid såväl enskilda förfrågningar som team- och arbetspaket på en global marknad men alltid utifrån lokala villkor. Vi arbetar proaktivt för att tillgodose våra kunders framtida kompetensbehov med målet att fördjupa vårt partnerskap och bidra till affärsmässiga framgångar!

Leveransförmåga

Vår förmåga att leverera är ingen slump.

Genom att aktivt forma vårt nätverk, ta hjälp av våra kontakter och noggrann research, hittar vi de mest unika kompetenserna och ger dig en träffsäker rekommendation.

Registrera dig Konsulterbjudande

Kompetensbehov

A Society är en kompetent samarbetspartner för uppdragsgivare som är i behov av strategisk kompetensförsörjning.

Vi sätter stor vikt på att lösa våra kunders kompetensbehov av specialister och ser till att få rätt person, med rätt kompetens, på rätt plats så snart som möjligt.

person