Du befinner dig på en webbplats utanför ditt område, det finns en lokal version som är anpassad till ditt land eller område.
United States

A Societys visselblåsarfunktion

Varför visselblåsa?

Vi vill göra allt vi kan för att ha en öppen och transparent arbetsplats där missförhållanden inte ska förekomma. För att upptäcka eventuella missförhållanden inom vår organisation uppmuntrar vi till visselblåsning via Visslan, en visselblåsarkanal som garanterar din anonymitet genom krypterad information och utan spårning av IP-adresser.

pk2966-katarina-frilagd2-1

Vem kan rapportera?

Du kan visselblåsa om du är arbetstagare, volontär, praktikant, verksam aktieägare, person som annars står till förfogande för arbete under vår kontroll och ledning eller ingår i vår förvaltnings-, ledings- eller tillsynsorgan. Underkonsulter och leverantörer till oss som fått reda på missförhållanden kan även rapportera.
Det går även att visselblåsa via Visslan om du tidigare har tillhört någon av personkategorierna ovan men inte längre gör det eller om du är i en process via A Society för någon position enligt ovan personkategorier.

Den-nya-tidens-konsultbolag-A-Society

Vad kan rapporteras?

Visselblåsningen syftar endast till att rapportera faktiska eller misstänkta missförhållanden inom A Society där det finns ett allmänintresse av att de kommer fram såsom:

• Stöld eller vandalism
• Ekonomisk brottslighet (exempelvis oriktig bokföring, överträdelse av interna kontrollprocedurer eller förskingring)
• Mutor eller korruption
• Dataintrång
• Allvarliga diskrimineringar eller trakasserier
• Allvarliga tjänstefel på A Societys vitala intressen

Även överträdelser inom en mängd lagar och bestämmelser med EU-rättslig grund såsom offentlig upphandling, produktsäkerhet, miljöskydd etc. omfattas. Information som enbart rör din personliga arbetssituation såsom missnöje gällande lön eller liknande utgör i regel inte ett visselblåsarfall och ska inte rapporteras genom tjänsten.

Det krävs inte bevis för att rapportera om misstänkta missförhållanden, men det måste göras i god tro och får inte grunda sig på rykten eller hörsägen.

Cybersecurity-A-Society-400-400
passion-symbol-hjärta-i-betong-värdeord-A-Society

Hur hanteras rapporteringen?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt av ett utredningsteam från A Societys moderbolag Danir AB.

När du har skickat in en rapport genom Visslan får du ett bekräftelsemejl från utredningsteamet inom sju dagar. Utredningsteamet kan komma att ställa följdfrågor genom den krypterade chattfunktionen på Visslan. Därmed ber vi dig att spara den sextonsiffriga koden som du får i samband med att du lämnar in din rapport.
Koden är det enda sättet för dig att logga in på Visslan på nytt och följa din utredning.
 
Du får feedback inom tre månader från det att du startat upp din utredning med information om hur din utredning granskas och vilka följder den fått.
Handlingskraftiga-medarbetare-resultat-A-Society
EuropeantelecommunicationnetworkconnectedoverEuropeFranceGermanyUKItalyconceptaboutinternetandglobalcommunicationtechnologyforfinanceblockchainorIoTelementsfromNASA
Via länken nedan kan du rapportera missförhållanden som du bevittnat helt konfidentiellt.
 
Rapportera missförhållande - Visslan