Du befinner dig på en webbplats utanför ditt område, det finns en lokal version som är anpassad till ditt land eller område.
United States
Skapad 15e jun 2020

Sätt era värderingar i fokus

Detta är en artikelserie bestående av flera olika delar, där vi vill dela med oss av den värderingsresa vi gjort och gör. Följ oss gärna, ställ frågor och utmana oss. Vi kommer att dela med oss av tips och material för att ni själva ska kunna starta igång ett värderingsarbete.

Del 1 - Uppstart av ditt värderingsarbete, länk

Del 2 - Att låta era värderingar vara drivmedlet, länk

Del 3 - Budskapsplattformens betydelse för värderingsarbetet, länk

Del 4 - Gränsöverskridande samarbete, länk

I förra delen pratade vi om hur ett gränsöverskridande samarbete kan utveckla både bolaget och medarbetarna samt leda till nya spännande idéer. I detta avsnitt tänkte vi djupdyka i de mest centrala av allt i ett värderingsarbete, nämligen värderingarna.

De flesta bolag har värderingar, men hur många har aktivt valt att koppla ihop värderingarna med hur medarbetarna ska arbeta i det dagliga arbetet?

För att lyckas med värderingsarbetet måste de fina orden kopplas ihop med handlingar i vardagen. Det handlar inte om att hitta på värderingar, utan om att upptäcka de värderingar som redan finns outtalade i verksamheten och vilket agerande de består av.

Våra grundläggande värderingar formar vårt företagsklimat och vägleder oss när vi fattar beslut. De genomsyrar våra tankar och handlingar och skapar en gemenskap där människor från olika kulturer, länder och med olika bakgrunder bemöter varandra med ömsesidig respekt och arbetar tillsammans.

Värderingar inom en verksamhet beskriver en känsla och övertygelse som ska vara gemensam för en organisation. Värdeorden driver därför företagskulturen och skapar därmed ett ramverk där företaget kan arbeta mot visionen. Det är viktigt att värdeorden går att använda i hela organisationen.

Våra värderingar står för mer än bara ord, de påverkar vad vi gör och hur vi driver bolaget. Som värderingsdrivet bolag ger vi oss möjligheten att särskilja oss och skapa en unik förutsättning när det gäller att bygga ett bolag drivet av våra handlingar och beteende. Det är vi tillsammans som bygger kultur och värdegrund, inifrån och ut. I vårt beslut att låta våra värderingar driva oss framåt måste vi vara beredda på att vi kan komma att behöva fatta obekväma beslut för att vara sanna det vi gemensamt satt till våra styrande faktorer.

Läs mer