Du befinner dig på en webbplats utanför ditt område, det finns en lokal version som är anpassad till ditt land eller område.
United States
Skapad 30e okt 2019

Ramavtal med Länsförsäkringar

A Society har träffat ett avtal om förmedling av specialistkonsulter till Länsförsäkringar. Avtalet är ett 3-årsavtal och innebär att A Society kan leverera resurskonsulter inom IT.

 

Vi-hjälper-Länsförsäkringar-med-kompetensförsörjning-A-Society

Bild: från vänster; Jeanette Rumenius - Deputy CEO på A Society, Lucas Uhlén - Strategisk inköpare hos Länsförsäkringar, Peter Magnusson - Business Manager på A Society

A Society har levererat konsulter inom IT till Länsförsäkringar under drygt tre års tid och har nu formaliserat samarbetet genom att skapa ett nytt ramavtal.

”Det nya avtalet ger oss större möjligheter att få hjälpa en av våra mest intressanta kunder med konsultförsörjning inom IT. Genom att erbjuda spännande uppdrag hos Länsförsäkringar hoppas vi även fortsättningsvis locka de absolut bästa specialisterna som vill leverera sina tjänster inom försäkringsbranschen”, säger Deputy CEO Jeanette Rumenius.

”Avgörande för samarbetet med Länsförsäkringar är A Societys förmåga att hitta rätt konsult vid rätt tidpunkt. A Societys branschkunskap och framför allt tillgängligheten hos kontaktpersonerna är värdefull för oss”, säger Lucas Uhlén på Länsförsäkringar.

A Society är den nya tidens konsultbolag på konsultmarknaden som matchar de skickligaste konsulterna med de mest attraktiva uppdragsgivarna. Många av A Societys stora kunder befinner sig inom följande affärsområden: Civil, Finance, Life Science, Fordon, Bank & Försäkring, ICT/Telekom, Offentlig sektor, Handel & Logistik, Flyg & Försvar.

Genom lång industriell- och branschkompetens, tillsammans med en stor portion passion för relationer leder till våra konsulter, partners och kunders framgångar!

Kontakt:

Deputy CEO, A Society AB:
Jeanette Rumenius, 0702 89 96 27, jeanette.rumenius@asociety.se

Strategisk inköpare/Sourcing Manager, Länsförsäkringar:
Lucas Uhlén, 0764 96 63 64, lucas.uhlen@lansforsakringar.se