Du befinner dig på en webbplats utanför ditt område, det finns en lokal version som är anpassad till ditt land eller område.
United States
Skapad 11e dec 2018

Nytt kontor i Indien

A Society expanderar ytterligare och öppnar nu ett kontor i Bangalore, Indien. Tidigare i år har man även öppnat ett kontor i Dallas och Charlotte, USA. Det finns ytterligare expansionsplaner i Europa som tillkännages under början av 2019.

A Society ägs av Danir AB, som är ett entreprenörsdrivet företag ägt av familjen Dan Olofsson.  A Society-koncernen, med huvudkontor i Malmö och som i år beräknas omsätta 1,5 miljarder, är i dag representerad på 12 orter i Sverige, Danmark, USA, Kanada och Indien.

A Society arbetar långsiktigt på den globala marknaden tillsammans med lokala aktörer för att stödja sina globala kunder.

Indien är en viktig marknad för att stötta en redan befintlig leverans av konsulttjänster globalt. Affären kommer att innebära att indiska konsulter förmedlas till indiska kunder, som är i behov av lokala specialister och nischade kompetenser.

”För A Society är det av strategisk vikt att vi lever upp till det vi kallar ”Glocalness”. ”Glocalness” innebär att vi, tillsammans med våra partners och konsulter, skall vara ett lokalt alternativ för våra globala kunder på de marknader som de väljer att vara representerade på. I detta specifika fall startar vi upp A Society i Indien för att vara en lokal partner till några av våra globala kunder”, säger Thomas Goréus, CEO & President på A Society.

För att vara en ännu mer attraktiv partner till sina kunder kommer A Society öppna ytterligare ett kontor men denna gång i Europa.

A Society är den nya tidens konsultbolag på GIG-marknaden, helt utan egna anställda konsulter. Vi är en samlingsplats för GIG:are oavsett om de tillhör ett konsultbolag eller är egenföretagare. Idag har vi över 1 300 konsulter på uppdrag runt om i världen.

 

Kontakt:

CEO & President:
Thomas Goréus, +46 768 55 99 04, thomas.goreus@asocietygroup.com

 

Corporate Communications Manager:
Sofie Magnoy, +46 766 26 15 16,
sofie.magnoy@asociety.se