Du befinner dig på en webbplats utanför ditt område, det finns en lokal version som är anpassad till ditt land eller område.
United States
Skapad 17e mar 2021

Ny VD och koncernchef

Per-Ola Malm, för närvarande vice VD för A Society, blir ny VD och koncernchef för A Society med start 1 april 2021.

Ny-koncern-vd-per-ola-malm

A Society-koncernen, med huvudkontor i Malmö och som i år beräknas omsätta 1,6 miljarder, är i dag representerad med 16 kontor runt om i världen.

Per-Ola Malm har varit verksam i A Society i 14 år och han har gedigen erfarenhet av konsultbranschen inom både försäljning och ledande roller. När Thomas Goréus, nuvarande VD och koncernchef, efter 15 framgångsrika år väljer att flytta utomlands och därmed begär att få lämna sin position, tar Per-Ola Malm över koncernen from 1 april 2021.

Thomas Goréus kommer fram till augusti att arbeta kvar med koncernens globala verksamheter, samt i en rådgivande roll till Per-Ola Malm.

För A Societys kunder och konsulter kommer det att innebära ett fortsatt ökat fokus på att kunna leverera spännande uppdrag i hela världen. Vi ser ett ökat behov av specialister som arbetar remote, vilket möjliggör för konsulter att ta uppdrag var som helst i världen.

”Jag är oerhört stolt och tacksam över att fått förtroendet att få leda A Society-koncernen efter Thomas. Vi som bolag ska fortsätta att erbjuda de bästa uppdragen till de skickligaste konsulterna världen över. För oss är relationen oerhört viktig och tillsammans med vår bransch- och domänexpertis ser vi till att hjälpa kunderna med kompetensförsörjning av specialister inom IT och R&D. I pandemins hjulspår ser vi ljust på framtiden, det finns fullt av möjlighet och behovet av skickliga konsulter är stort. Just nu har vi många spännande uppdrag som är möjliga att utföra på distans”, säger Per-Ola Malm, tillträdande VD och koncernchef för A Society.

A Society är den nya tidens konsultbolag på konsultmarknaden som matchar de skickligaste konsulterna med de mest attraktiva uppdragsgivarna. Vi arbetar med fokus på personliga relationer och ser till att göra de mest träffsäkra matchningar som gynnar både kund och konsult. Många av A Societys stora kunder befinner sig inom följande affärsområden: Flyg & Försvar, Bank & Försäkring, ICT/Telekom, Fordon, Offentlig sektor, Handel & Logistik och Life Science.

Kontakt:

Deputy CEO, A Society AB:
per-ola.malm, +46 707 12 75 90, per-ola.malm@asocietygroup.com

Corporate Communications Manager:
Sofie Magnoy, +46 766 26 15 16,
sofie.magnoy@asocietygroup.com