Du befinner dig på en webbplats utanför ditt område, det finns en lokal version som är anpassad till ditt land eller område.
United States
Skapad 12e apr 2021

Livet som ledande aktör inom 5G

"Livet som..." är en bloggserie där vi får träffa olika personer i deras vardag och lära oss mer om deras yrkesroll.

Läs även avsnittet om hur det är att arbeta som Agil coach samt när Paulina Raymond presenterar hur det är att vara UX-designer.

I denna del av "Livet som" träffar vi Mats Johansson som arbetar som Senior Marketing Dir, 5G solutions på Ericsson.

mats-johansson-livet-som-ledande-aktor-inom-5G

Mats har över 30 år inom Ericsson i många olika roller, såsom utveckling, produktledning i ett antal år och sedan har det mest varit marknadsföring. Han har arbetat brett inom många olika områden, tex radio, core-nät, fasta nät och IP-TV-lösningar.

Genom sin långa erfarenhet har han varit med i alla generationer av mobilsystem. När han startade sin karriär så var Sverige, Norge och Danmark de ledande länderna inom mobiltelefoni. Det har varit en enorm resa, där man gått från 2Gs mobilanvändande till dagens samhälle där nästan allt kan skötas via mobilen, vilket har förändrat världen på ett sätt som ingen trodde.

Mats ska berätta mer om Ericsson som den ledande aktören inom 5G.

Vilka problem och utmaningar står industrin för och hur kan 5G påverka framtiden?

överblick-ericsson-1G-till-5G

Första generationen var 1G som tog fart 1980 och som visade vad ett mobilnät kunde göra. Genombrottet var att kunna ringa från mobil till mobil, men också att man skulle kunna förflytta sig mellan olika länder. Det har varit ungefär 10 år mellan varje generation. I 2G utvecklas en mobil voice och en global roaming och på slutet av 2G-utvecklingen lägger man på paketdata, men i väldigt begränsad omfattning. Under denna period börjar internet ta fart och sedan gör 3G sitt intåg 1991, då har man en enorm tro på att det ska bli mobilt internet, vilket det blir men det blir väldigt begränsat. Man kunde då läsa e-post i sin mobiltelefon och det var ungefär vad nätet mäktade med. Det gjordes försök med videotelefoni, men det slog inte riktigt igenom i någon högre grad, då kvaliteten är för dålig.

När 4G kommer får vi mobilt internet på allvar och då är det mobil video som blir den stora utvecklingen.

Under alla generationer har det funnit skeptiker som ifrågasätter: Vad ska vi ha det här till? Jag behöver inte det här? Även nu i utvecklingen av 5G och framåt finns en viss skepticism men den avtar inför varje ny generation.

”5G går ut på att vi ska koppla upp industrier och att industriellt nyttja mobilnätet.”

Tills nu är mobilnätet gjort för konsumenter och nu ser man fördelarna för industrin att kunna nyttja det mobila nätet.

statistik-för-20-månader-av-5G

5G har kört igång i en del länder och nät och Ericsson har lyckats väldigt bra med 5G, ca 60-70% av näten som är igång drivs av Ericsson.

Vad ska man använda 5G nätet till?

mMTC = Massive Mashine type communication. Det kan vara sensorer, mätpunkter, elmätare och att kunna mäta temperaturer och liknande. Det bör kosta lite resurser i nätet men kunna mäta i stor skala.

eMBB = Enhanced Mobile Broadband, dvs en ”upp-hottad” upp 4G egentligen. Ex på tjänster är AR, VR, spel, där man behöver kort fördröjning, för ännu bättre videokvalitet, och användarupplvelese.

cMTC = Critical Mashine type communication. Här krävs väldigt korta fördröjningar som krävs för självkörande bilar, robotar, där man behöver hög tillförlitlighet och höga bandbredder. Det återstår att se hur det ska komma att användas fullt ut.

områden-för-användandet-av-5G

Affärsmässigt så ser vi att tillväxten hos operatörerna idag är relativt flack. Alla som kan ha en mobil har en mobil, även Indien och de minst utvecklade delarna av Afrika. Tittar man på ARPU = Average Revenue per user så ökar inte den nämnvärt, vilket innebär att vi som konsumenter inte är beredda att lägga mer pengar per månad av vår månadsinkomst för mobilanvändandet, så utvecklingspotentialen ligger mot företag och uppkopplade industrier.

affärsmöjligheter-inom-5G-livet-som-ledande-aktör

Tittar vi på trafikökningen framåt, så kan den komma att se ut som i bilden nedan.

prognos-för-trafikökning-5G

5G kommer att öka trafiken väldigt mycket, så istället för att mäta i megabit och terabyte, så är vi uppe i exabyte. Så 5G kommer att leda till en ökad förbrukning av trafik.

Hur kommer 5G att påverka det mobila nätet?

Tittar man på ökningspotentialen för konsumenter så ser vi att videostreaming och månatliga trafik förbrukar 2-3 GB per månad om man streamar Netflix 5 minuter. De flesta tittar mer än så och går vi in i VR-världen (Viritual Reality) om den kommer att ta fart, så kommer det krävas ännu mer datahastighet för att få bra kvalitet.

5G-påverkan-på-mobiltrafik

Vad kan man få mer av som konsument i 5G?

Vi ser olika typer av tjänster tex:

  • Automotive, där man ska kunna projicera information på vindrutan, ha självstyrande bilar och liknande tjänster.
  • Inom Entertainment kommer spel, VR, AR som tjänster där det kommer att krävas mer av nätet.
  • Inom Smarta hem, med uppkopplade apparater hemma, och fixed wireless access, där man ersätter det fasta accessnätet med 5G, då det är dyrt att gräva fiber.
  • Onlineshopping, att handla på nätet. Här skulle kunna utvecklas många nya tjänster såsom 3D- hologram där man kanske kan känna och klämma på varor man ska handla.

konsumenttjänster-i-5G-nätet

 

2019 var Verizon först med att lansera 5G i en för-standard. Det var för att få fast bredband till en till hushåll dvs Fixed Wireless Acess. I USA är det bara 16% som har fiber, många är inte uppkopplade alls, så det finns en stor potential där att få bättre uppkopplingar. Det är dyrt att gräva fiber och då kan 5G utmana även för små och mellanstora företag.

operatörernas-möjligheter-inom-5G

 

Tittar vi på vanlig telefoni och voice så får vi bättre funtioner för tal/meddelande mm inbyggt i 5G så att man ska slippa ladda ner appar för att kunna köra videomöten, dela bilder mm.

telefoni-5G-tillämning-telefoner

Tittar på industriella tillämpningar tex inom tillverkning där man använder robotar som är uppkopplade med wifi eller fasta kablar. Fördelen med fasta kablar är att man har korta fördröjningar, men ska man koppla om tar det tid att göra detta. Robotar måste ha mycket programvara i sig pga fördröjningarna, och med 5G så tänker man sig att programvaran kan läggas i ett lokalt 5G-nät i fabriken, där även robotarna kan kommunicera med varandra och rätta upp om något fel uppstår, vilket gör att man aldrig behöver stoppa produktionen.

framtidens-uppkopplade-fabriker-med-5G

Inom lagerhantering finns möjligheter med 5G att ha koll på var alla produkter finns, tillsammans med förarlösa truckar, så kommer den branschen att kunna förändras mycket.

Det finns ett stort intresse inom industrin och denna typ av lösningar.

Tittar man på produktion så ser man att det blir en digitaliserad kedja där produkten är uppkopplad under hela sin livscykel ända fram till avslut och återvinning.

digitalisering-5G-produktionskedja-uppkopplad-5G

Det pågår flera projekt redan idag inom utvecklingen av mobila nät för hamnar. Då 90% av all frakt sker via hamnar så kan lossning, lastning förbättras och effektiviseras genom det nya sättet att koppla upp produkter och tjänster.

framtiden-uppkopplad-hamn-med-5G

Vilket värde tillför 5G?

Värdet av 5G ökar med komplexiteten av de transaktioner som ska utföras. Från enklare dokumentation och insamling av data till att proaktivt kunna styra produktion och processer men även automatisera processer för industrin och telekombranschen.

värdet-som-5G-tillför-komplexitet-av-transaktioner

Om vi tittar in på området virtualisering av konsumentprodukter. 1991 fick man köpa varje produkt för sig. Behövde man en videokamera köpte man en sådan och behövde man en vanlig kamera fick man köpa en sådan. Sedan kom smartphone-revolutionen då man kunde köpa en produkt som hanterade alla funktioner virtualiserade som tex finns listade i reklambladet nedan.

virtuella-funktioner-av-konsumentprodukter-inom-5G

Rent tekniskt vad som hände var att man utvecklade en generell hårdvara med ett virtualiseringslager (iOS eller Android) och alla applikationer i en app store och resultatet blev en smartphone. Användare fick då möjlighet att byta appar själv, uppgradera sin hårdvara, installera nya appar samt uppgradera operativsystemet samt byta hårdvara utan att ta bort alla appar.

Detsamma behöver ske för telekomnätet, där man behöver göra nätet lika virtualiserat som man gjort med smartphonen. Skillnaden här är att nätet alltid måste vara uppe i drift även under uppgraderingen vilket är en utmaning, varför denna transformation kommer ta många år.

Vad är ett 5G nät?

vad-är-ett-5G-nät

Core-nätet byggs om så att det blir datacenter, i stället för separata noder som idag, sen lägger man ett virtualiseringslager. Alla IP-nät sköts inom datacentret(DC) och mellan DCs blir programmerbara. De fysiska noderna blir programvarudelar sk. virtuel network functions.

Ericsson ska bygga alla applikationer som programvaror och den utvecklingen är på gång sedan några år. Idag går 30-40% av alla trafik går i denna typ av nät. Näten som finns idag består av fysiska nät och består fortfarande av 2G, 4G osv, så alla nät samexisterar under många år framöver. Operatörer kommer att distribuera datacenter på fler platser i ett land och även låta företagen ha ett eget nät. Vinsterna blir att kunna flytta ut applikationer för att komma närmare användarna för att få kortare fördröjningar.

Det kommer även att finnas ett samarbete med det som kallas ”Public Clouds”, som tex Amazon, Azure, eller Google där applikationer utvecklas idag. De ska kunna utnyttja mobilnätet, med alla dess idag existerande kunder och applikationer.

Vad gäller radiosidan i 5G så kommer man få förbättringar såsom nya frekvenser, bredare band att jobba med, mer avancerade antennsystem.

Det kommer att gå att styra strålningen till där folk befinner sig för att optimera. Man kan även göra speciella lober så att nätet följer med tex bilar som rör sig.

styrning-av-strålning-med-5G

Att kunna distribuera nätet blir viktigt utifrån var datacentret är placerat för att minska fördröjningen med avståndet. Man behöver då bygga flera datacenter och det kommer att utvecklas allt eftersom.

distribuering-av-5G-nät

transportering-distribuering-av-5G-nät

En annan sak som är viktig med 5G det är att man kommer att kunna arbeta med ”Network slicing”. Det innebär att man skapar en virtuell del av hela nätet så att tex ett järnvägståg har en del som hanterar passagerarnas surfning och den andra delen hanterar tågets funktioner, så att dessa är separerade från varandra.

nätverks-delning-järnväg-tåg-5G

Den orange delen i bilden har annan kvalitet och prioritet. Detta blir en viktig del då man kan använda hela 5G-nätet mer effektivt för alla typer av tjänster och ge dem precis de resurser som de behöver, då riskerar man inte stockning i nätet av konsumenter.

uppgradering-av-5G-nät-cloud-native

Att uppgradera ett helt nät idag är avancerat och dyrt, så vad som också kommer att krävas är att bygga om nätet, så genom ”Cloud-native” kommer man kunna uppgradera små bitar ofta. Så istället för stora releaser kommer man kunna utföra veckovisa uppgraderingar eller oftare.

förändringar-tekniskt-inom-5G-nät

Sammanfattningsvis så är det väldigt stora förändringar som kommer att ske inom flera stora områden.

Rent tekniskt så går man från hårdvarunoder till ”Telco cloud” med virtuella funktioner i. Man utvecklar Cloud native och Edge computing.

Affärsmodellerna måste ändras från att bara vara mobilt bredband till konsumenter till att få IoT-tjänster som baseras på värdet, till att få nya parters och utvecklare av appar att arbeta med det.

Det blir också en förändring på hur man ska hantera näten, från dagens nodbaserade där mycket sker manuellt till morgondagens som är mer automatiserat.

Ett ekosystem måste byggas upp då det idag finns få partners. Toppspelarna som Google, Netflix och Facebook betalar inte operatörerna något speciellt för att nyttja nätet, men tar stor del av värdet i värdekedjan. En förhoppning är att operatörerna ska kunna ta en större del av värdekedjan genom att samarbeta med cloud-spelarna och större företag som idag integrerar de automatiserade lösningarna i stora fabriker och liknande.

5G ska bli en plattform för innovation där vem som helst ska kunna innovera.

Komplexiteten kommer att öka enormt och därför måste man införa automatisering. Om man inte gör det så kommer man inte kunna bygga datacenter med alla olika funktioner för alla spelare och inte kunna uppgradera.

Vilka krav kommer att ställas på säkerheten?

Man ser vad den låga fördröjningen som kan åstadkommas och alla möjligheter som finns, men ställer det inte enorma krav på säkerheten? Alla operatörer måste hålla samma kvalitet, hur säkerställer man det?

Det finns en Service Assurance, som säkerställer att man verkligen håller kvaliteten, men det beror också på hur kritiska saker som hanteras och stor risken är för fel. Det kommer att ske stegvis och utvecklas löpande.

Vi kommer antagligen inte se flagship casen – självkörande bilar och remote surgery först, utan säkerheten kommer att prioriteras.

När man öppnar upp näten för IoT så ökar också säkerhetsrisken, så man har jobbat hårt med att öka den standardiserade säkerheten i nätet, tillsammans med väl utvecklade processer för att hantera säkrade produkter.

Det handlar mycket om att övervaka ett nät rent säkerhetsmässigt också, det räcker inte med brandväggar utan man måste kunna monitorera näten och bygga effektiva åtgärdsprocesser.

Vad ser du för tidshorisont av utvecklingen av 5G?

Det finns operatörer som har börjat med 5G i Sverige, men som konsument så det enda man får är snabbare än 4G som komponent, det blir nog ingen större skillnad än så länge. Det kommer att möjliggöra nya nyare spel, koppla upp smarta hemmet med 5G. Utbyggnaden kommer att ske fläckvis då det är mest förekommande att uppbyggnad sker först i storstäder och ta längre tid på landsbygden.

Den 5G evolutionen som nämns ovan kommer att pågå under minst 10 år, kanske längre och under tiden kommer 6G att komma, så det största skiftet kommer att vara att gå från konsumentnät till brett industriellt nät.

Har ni några konsultuppdrag inom 5G-utveckling?

Ja, kontakta A Society så leder vi dig till rätt person hos för att se hur din kompetens kan komma till nytta för både kund och dig som konsult.

Läs mer under A Societys telekomsida.

 

Taggar: konsult, Livet som..., 5G