Du befinner dig på en webbplats utanför ditt område, det finns en lokal version som är anpassad till ditt land eller område.
United States
Skapad 02e mar 2020

Låt värderingarna vara drivmedlet

Detta är en artikelserie bestående av flera olika delar, där vi vill dela med oss av den värderingsresa vi gjort och gör. Följ oss gärna, ställ frågor och utmana oss. Vi kommer att dela med oss av tips och material för att ni själva ska kunna starta igång ett värderingsarbete.

Har du inte läst del 1, så finns den här:

https://www.linkedin.com/pulse/uppstart-av-ditt-v%C3%A4rderingsarbete-ann-kryhl/

**************************************************************************

Så varför föll vårt val på just värderingar och dess möjlighet att driva bolaget?

Det faktum att vi kan driva ett helt bolag i en vald riktning genom att vi tillsammans har målat den större bilden, kittlar oss. Vi är överens om vägen till målet och har varit tydliga med att vi som bolag sätter stor vikt och förtroende för att varje anställd ska leda sig själv genom sitt handlande. Vi har således skapat utrymme för tillväxt genom att bjuda in alla medarbetare till att agera och handla med värderingarna i fokus.

Även om vi känner till fördelarna med att faktiskt låta värderingarna ta större utrymme i ett bolag är det förundransvärt få bolag som lyckas implementera värderingarna i praktiken. I vårt fall konstaterade vi tidigt att för att lyckas med vårt värderingsarbete behövde vi bli mycket mer konkreta med vad värderingarna verkligen betyder i det dagliga arbetet för oss och vilka fördelar det skulle skapa för varje anställd.

Vårt mål initialt blev således att förstå våra värderingar och kunna förklara på vilket sätt de driver oss framåt.

Högre avkastning- det är väl ett mål för flera?

Forskning visar tydligt på att värderingsdrivna team och organisationer är de mest framgångsrika. Forskning pekar på att värderingsdrivna organisationer genererar högre avkastning, är mer kundfokuserade och mer produktiva. Den typen av konstaterande passar väl in på vårt bolags målsättning; att fortsätta bygga ett framgångsrikt tillväxtbolag.

Läs mer