Du befinner dig på en webbplats utanför ditt område, det finns en lokal version som är anpassad till ditt land eller område.
United States
Skapad 09e mar 2020

Information med anledning av Coronaviruset

Följande information har 2020-03-09 skickats ut från A Society till alla konsulter i uppdrag.

A Society-koncernen följer dagligen nogsamt rapporter om utvecklingen av utbrottet av Coronaviruset. Allt för att våra konsulter skall kunna känna trygghet och vara väl rustade i situationer om och när vi på något sätt kommer i kontakt med viruset eller med människor som är eller kan vara smittade.

Vi ber er att hålla er informerade och följa den allmänna informationen från Folkhälsomyndigheten samt de riktlinjer som er kund har.

Vi ber de konsulter som under de senaste veckorna har varit i Iran, Sydkorea eller i vissa områden i Kina och Italien (enligt nedan) att kontakta er kund och/eller er kontakt på A Society. Det rekommenderas också att vara uppmärksam på luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber och ringa sjukvården 1177 vårdguiden för bedömning.

Rekommendationerna gäller:

  • Hubei eller annan provins tillhörande Kinas fastland där smittspridning pågår
  • De italienska regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna och Veneto
  • Iran
  • Sydkorea

Här nedan några frågor och svar från Folkhälsomyndighetens hemsida:

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Som en del av detta ber vi er att ta del av information från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och deras hemsida: https://www.krisinformation.se/

Läs även information från Folkhälsomyndigheten:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Se även skrivningen ”Rekommendationer för handläggning av bekräftade fall av covid-19 som ni hittar vi länken: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/rekommendationer-for-handlaggning-av-bekraftade-fall-av-covid-19/

Har du frågor finns vi tillgängliga för er. Kontakta din kontaktperson på A Society eller hitta en person här: https://www.asocietygroup.com/sv/kontakt/medarbetare