Du befinner dig på en webbplats utanför ditt område, det finns en lokal version som är anpassad till ditt land eller område.
United States
Skapad 27e apr 2020

Gränsöverskridande samarbete

Detta är en artikelserie bestående av flera olika delar, där vi vill dela med oss av den värderingsresa vi gjort och gör. Följ oss gärna, ställ frågor och utmana oss. Vi kommer att dela med oss av tips och material för att ni själva ska kunna starta igång ett värderingsarbete.

Del 1 - Uppstart av ditt värderingsarbete, länk

Del 2 - Att låta era värderingar vara drivmedlet, länk

Del 3 - Budskapsplattformens betydelse för värderingsarbetet, länk

I förra delen pratade vi om vikten av att ha en stabil grund att stå på när man startar sitt värderingsarbete och om budskapsplattformen är känd och etablerad. Hela arbetet tar sin utgångspunkt i budskapsplattformen och hur våra medarbetares kommunikation och handlingar påverkar bolagets möjlighet att växa. Kommunikationen stöds i budskapsplattformen och handlingarna är djupt rotade i värderingarna. Men det räcker såklart inte att ha en känd och etablerad budskapsplattform, medarbetare, bolaget och företagsledningen måste aktivt arbeta med värderingarna och driva allt sitt arbete mot dessa. Hur gör man det? Initialt handlar det naturligtvis om att skapa förutsättningar.  

Jo, jag tror att samarbetet mellan HR och Marknad har varit en avgörande faktor och förutsättning för att skapa en plattform att arbeta med och kring. Samarbetet mellan de två funktionerna; Marknad och HR har utgjort grunden i att få till plattformen och därigenom värderingarna som ett styrande element.

Ett klassiskt ordspråk som jag fått berättat för mig är att all extern marknadsföring börjar internt. Om vi behåller det ordspråket i bakhuvudet är det lätt att förstå att marknads- och HR-avdelningar tjänar på att ha ett nära samarbete, även om de ibland kan tyckas ligga långt ifrån varandra internt i organisationen. Men både marknad och HR arbetar med kommunikation, på lite olika sätt och med olika målgrupper, men med samma mål: att stärka varumärket och också kunna bygga en starkare kultur. Effekterna av en stark gynnsam kultur är naturligtvis oerhört viktiga för bolagets tillväxt men också för det totala arbetsklimatet.

Läs mer