Du befinner dig på en webbplats utanför ditt område, det finns en lokal version som är anpassad till ditt land eller område.
United States
Skapad 13e jun 2019

Fusion mellan A Society AB och A Society Consulting AB

Vi bygger för framtidens expansion och tillväxt av A Society AB och A Society Consulting AB och har därmed fattat beslutet att dessa två företag ska fusioneras. En fusionsplan är upprättad och A Society AB avser att ansöka om verkställighet av fusionsplanen.

Planerad-fusion-A-SocietyFusionen förväntas gynna kundernas, medarbetarnas och partnernas intressen. Sammanslagningen verkar som en strategisk fördel och möjliggör ett effektivare arbete med att förse konsultmarknaden med de främsta specialisterna. Fusionen kommer att leda till en starkare leveransförmåga och en förbättrad sömlös process med att matcha de skickligaste konsulterna och partnerbolagen med de häftigaste uppdragen. Det sammanslagna bolaget kommer fortsätta vara en fristående samlingsplats där kompetens och förtroende står i fokus.

Med djup industriell kompetens i kombination med personliga relationer med konsulter, partners och kunder bygger vi den nya tidens konsultbolag. Genom att maximera fördelarna på den rörliga arbetsmarknaden, både för konsulter och kunder leder vi dessa till uppsatta målsättningar och framgång.

”Sammangåendet av våra bolag har varit en spännande och lyckosam resa och jag är så tacksam att det gått så smidigt. Underbara kollegor som förenats, fortsatt bra tillväxttakt och nu även fem nya initiativ i och med satsningen inom nya områden såsom Life Science, Finance, Civil, Indien och England. Det här känns fantastiskt bra och förväntningarna inför framtiden är stora!”, säger Jeanette Rumenius, CEO på A Society Consulting AB & Deputy CEO på A Society AB.

”Nu tar vi det sista steget och slår samman A Society-bolagen till ett bolag i Sverige. För våra konsulter, partners och kunder innebär detta att det blir enklare att interagera med oss, att vi blir en starkare partner och leverantör. Med alla våra avtal och relationer i ett bolag blir det lättare att leva upp till Glocalness, vilket innebär att vi på global basis är ett lokalt alternativ för alla våra intressenter. Vi levererar våra tjänster till våra kunder där de väljer att lokalisera sin verksamhet och till våra konsulter och partners där de vill leverera sina tjänster”, säger Thomas Goréus, CEO & President på A Society AB.

Kontakt:

CEO, A Society Consulting AB & Deputy CEO, A Society AB:
Jeanette Rumenius, +46 702 89 96 27, jeanette.rumenius@asociety.se

CEO & President, A Society AB:
Thomas Goréus, +46 768 55 99 04, thomas.goreus@asocietygroup.com 

Corporate Communication Manager:
Sofie Magnoy, +46 766 26 15 16, sofie.magnoy@asociety.se