Du befinner dig på en webbplats utanför ditt område, det finns en lokal version som är anpassad till ditt land eller område.
United States
Skapad 30e mar 2020

Budskapsplattformens betydelse för värderingsarbetet

Detta är en artikelserie bestående av flera olika delar, där vi vill dela med oss av den värderingsresa vi gjort och gör. Följ oss gärna, ställ frågor och utmana oss. Vi kommer att dela med oss av tips och material för att ni själva ska kunna starta igång ett värderingsarbete.

Del 1 - Uppstart av ditt värderingsarbete, länk

Del 2 - Att låta era värderingar vara drivmedlet, länk

Vi konstaterade tidigt att om våra handlingar inte stämmer överens med våra värderingar så kommer vi inte lyckas vara värderingsdrivna. Kommunikation är därför A & O kring hur vi aktivt uppnår värderingar blir centralt. Samarbetet mellan marknad och HR utgör grunden i att få till plattformen och därigenom värderingarna som ett styrande element. Valet att bli och vara ett värderingsdrivet bolag betyder att vi behöver använda värderingarna i alla HR-strategiska situationer vi kommer i. Värderingarna driver vårt agerande och visar riktning gällande personliga egenskaper och möjlighet att styra och leda via dessa.

Arbetet tar sin utgångspunkt i budskapsplattformen och hur våra medarbetares kommunikation och handlingar påverkar bolagets möjlighet att växa. Kommunikationen stöds i budskapsplattformen och handlingarna är djupt rotade i värderingarna.

Startskottet för vår värderingsresa som vi genomförde i hela Sverige, innebar en workshop men också en genomgång i hur en anställd använder budskapsplattformen i vardagen och hur vi lever våra värderingar följt av övningar kring värderingar och dess handlingar där vi adresserade varför vi vill vara värderingsdrivna. Alla berättelser var värda att berätta.

En av de första frågorna vi ställde oss när vi påbörjade vårt gemensamma arbete med värderingarna och möjligheten att driva bolaget genom värderingar var om budskapsplattformen vi stod på var känd och etablerad.

Vi konstaterade då att vi inte hade en tillräckligt etablerad plattform bland våra anställda, alla kände till våra värderingar men beskrev dem på helt olika sätt. I detta konstaterande förstod vi också att vi behövde backa bandet och börja om. Nu i efterhand kan vi säga att hade vi inte gjort grundarbetet noggrant hade vi inte stått där vi är i dag med ett lyckat steg i att införa värderingarna i vardagen.

Läs mer