Du befinner dig på en webbplats utanför ditt område, det finns en lokal version som är anpassad till ditt land eller område.
United States
Skapad 24e maj 2021

Nu kliver vi på, vill ni följa med på vår resa?

Region Östergötland och Östgötatrafiken valde A Society för att säkra tillgången till kompetens av IT-konsulter. Ramavtalet gäller från och med 1 maj i två år med möjlighet om två års förlängning.

Region Östergötlands mest omfattande uppdrag är att erbjuda länsinvånarna en god hälso- och sjukvård samt tandvård utifrån ett hälsofrämjande synsätt. Region Östergötland leder därutöver det regionala utvecklingsarbetet för långsiktig och hållbar utveckling i regionen inom områden som näringsliv, kultur, infrastruktur, landsbygd och kollektivtrafik.

Östgötatrafiken_edit

AB Östgötatrafiken är helägt av Region Östergötland och hanterar trafik med stadsbuss, spårvagn, tåg och landsbygdsbuss. De arbetar för att öka kollektivtrafikens marknadsandel, ha nöjda kunder och bidra till ett klimatpositivt samhälle.

David Ljungberg som är A Societys kontaktperson för ramavtalet säger att A Society är stolta och glada att ha fått förtroendet att leverera den bästa IT-kompetensen till Regionen och Östgötatrafiken.

Ramavtalet hanterar konsultuppdrag inom en rad olika kompetensområden såsom:

  • Användbarhet och Tillgänglighet
  • Verksamhetsutveckling och krav
  • IT-arkitekt
  • Systemutveckling & Systemförvaltning
  • Test & Testledning
  • Ledning & Styrning
  • IT- och informationssäkerhet
  • Infrastruktur

A Society får nu en möjlighet att genom Region Östergötland och Östgötatrafiken erbjuda sitt konsultnätverk utvecklande uppdrag inom en rad olika roller. Konsulter får möjlighet att bidra till att höja livskvaliteten för invånarna i Östergötland, vilket ökar länets attraktivitet, skapar utveckling och tillväxt av arbetsmarknad och ekonomi.

A Society är den nya tidens konsultbolag på konsultmarknaden som matchar de skickligaste konsulterna med de mest attraktiva uppdragsgivarna. Många av A Societys stora kunder befinner sig inom följande affärsområden: Offentlig sektor, Flyg & Försvar, Bank & Försäkring, ICT/Telekom, Fordon, Handel & Logistik och Life Science.

A Society besitter en gedigen industri- och branschkompetens och lägger stort fokus på långsiktiga relationer och på det sättet får alla parter de bästa matchningarna!

Kontakt:

Business Manager, A Society AB:
David Ljungberg, 0761 91 49 97,
david.ljungberg@asociety.se

Marketing Manager, A Society AB:
Sofie Magnoy, 0766 26 15 16,
sofie.magnoy@asociety.se