Du er på et nettsted utenfor ditt område, det finnes en side som er tilpasset ditt land eller område.
United States

OM OSS

A Society er morgendagens konsulentselskap, som gir de beste konsulentene tilgang til de mest attraktive oppdragene.

Hvem vi er?

A Society er morgendagens konsulentselskap, som gir uavhengige konsulenter og partnere i det fleksible arbeidsmarkedet tilgang til de mest attraktive oppdragene. Mange av våre store kunder driver innen de følgende forretningsområdene: Civil, finans, biovitenskap, bil, bank og forsikring, IKT/telekom, media, offentlig sektor, varehandel, luftfart og forsvar. Vi har den nødvendige bransjeekspertisen og de personlige relasjonene som trengs for å hjelpe kundene til å lykkes.

ASociety15195
karriär

Tilhørighet

Morgendagens arbeidsstyrke setter pris på frihet, samtidig som de verdsetter grunnleggende jobbsikkerhet og har en sterk sans for fellesskap og tilhørighet i et nettverk. Vi ønsker å maksimalisere fordelene ved det fleksible konsulentmarkedet – både for konsulenter og kunder. Dette er en visjon vi brenner for, og vi sørger for at alle får de beste mulighetene til å oppnå resultater. Hver eneste relasjon er unik – og må behandles deretter for å holde engasjementet levende.

Porträtt3-anna-m - mindre-storlek
Planet Earth with appearing sunbeam light. Elements of this image are furnished by NASA

Alltid rett konsulent for oppdraget

A Society hjelper konsulenter med å agere i det fleksible arbeidsmarkedet, og øker deres muligheter til å lykkes og bygge nettverk. A Society tilbyr en støttende plattform for å maksimalisere våre konsulenters muligheter til å oppnå målene sine. Vi holder oss i forkant av det hurtig skiftende markedet for konsulenttjenester. Fast ansettelse er ikke lenger eneste måte for konsulenter å lykkes på. Vi kan forholde oss til konsulenter uavhengig av hvordan de har valgt å realisere yrkesdrømmen sin, det være seg som ansatt medarbeider, partner i et lite nisjeselskap eller selvstendig næringsdrivende konsulent.

enkelhet
jonathan

Hvorfor A Society?

"For Elate er det viktig med langsiktige samarbeidspartnere og det er A Society for oss. A Society er en forlenget salgskanal og erbjuder spennende oppdrag hos intressante kunder."

Fredrik Løvejord
Daglig leder Elate AS

Fredrik_Lovejord_Elate
businessman hand working with modern technology digital tablet computer and graphics layer effect as business strategy concept

Kontakt oss!

E-post:
alexander.odegran@asociety.se

Telefon:
+46 733 84 25 64