You have reached a website outside of your region. For a better experience please select the version adapted to your location.
United States

GIG-EKONOMIN

Den nya trenden på arbetsmarknaden

Allt fler väljer att ”gigga” istället för att låta rötterna växa fast på endast en arbetsplats. 

Our news