Du er på et nettsted utenfor ditt område, det finnes en side som er tilpasset ditt land eller område.
United States

Hva vi tilbyr

A Society hjelper konsulenter med å agere i det fleksible arbeidsmarkedet, og øker deres muligheter til å lykkes og bygge nettverk. Samtidig tilbyr vi kundene den rette kompetansen og kapasiteten basert på behovene deres.

hiring400x400
Strategisk kompetanse

A Society er en kompetent partner for selskaper og organisasjoner som har behov for å hente inn strategisk kompetanse.

Vi setter alt inn på å løse kundenes behov for spesialistkompetanse og sikre at den riktige personen, med den riktige kompetansen, er på rett sted så snart som overhodet mulig.

Vi gjør det mulig for kundene våre å engasjere konsulenter på en fleksibel basis, og hjelper konsulentene og kundene våre til å lykkes og oppnå målene sine i det fleksible arbeidsmarkedet.

Vi definerer «nettverk» og «nettverksbygging» ganske annerledes enn de fleste andre.

I A Society jobber vi aktivt med å styre og påvirke hvordan nettverket vårt fortsetter å vokse.

6.approved400x400

Kvalitetssikring

A Society handler proaktivt ved å etablere kontakt mellom konsulenter og leverandører som sammen kan skape resultater som er avgjørende for kundenes suksess, både nå og i fremtiden. Vi legger stor vekt på kvalitetssikring med hensyn til aspekter som formell kompetanse, erfaring, referanser, personlige egenskaper og overholdelse av kundens betingelser.

Vi ønsker alltid å levere mer. Vi oversender ikke bare en bunke CV-er når tiden kommer for å velge konsulent – vi er helt trygge på at vi kan levere en grundigere forundersøkelse enn de aller fleste. De (få) kandidatene dere får presentert, er like dyktige og kompetente – fullstendig kvalifisert for oppgavene som venter hos akkurat dere.

Vi i A Society er eksperter på å finne personer med unik kompetanse, og vi ser raskt hvordan de kan skape verdi for kundene våre. Dermed kan kundene konsentrere seg om kjernevirksomheten sin, mens vi leverer de rette spesialistene eller ressursene til prosjektene deres.team200x200

Globalt og uavhengig konsulentnettverk

Vårt globale og uavhengige nettverk av eksperter og spesialister er en av våre største styrker. Vi bygger langsiktige relasjoner både til kunder og selvstendige næringsdrivende og samarbeidspartnere verden over. Hver eneste dag forsyner vi kunder rundt om i verden med dyktige konsulenter. Med kontorer i Sverige, Danmark, Storbritannia, USA, Canada og India er vi på plass der kundene våre befinner seg.  Vi jobber kontinuerlig med å utvikle leveringsevnen vår og utvide nettverket vårt for å møte kundenes krav til resultater og ekspertise.group200x200

Kompetente grensesnitt

Vi har stor kunnskap om kundenes virksomheter, teknologi, prosesser og rutiner. Dette, kombinert med kompetansen vår innen forhandlinger, rammeavtaler, lovbestemmelser og problemløsing, gjør at vi kan tilby et overbevisende forretningsforslag basert på vår omhyggelige utvelgelsesprosess og solide kvalitetssikring. Prosessene våre er velutviklede og oppfyller kundenes tøffe krav.

Vi handler proaktivt ved å etablere kontakt mellom konsulenter og leverandører som sammen kan skape resultater som er avgjørende for kundenes suksess, både nå og i fremtiden. Vi definerer «nettverk» og «nettverksbygging» ganske annerledes enn de fleste andre. Vi bistår konsulentene våre med å navigere i det fleksible arbeidsmarkedet, og jobber målrettet med å øke deres muligheter til å lykkes og utvide sine egne nettverk.

Vi jobber for deg. Vil legger stor vekt på å forstå kravene og betingelsene dine og sikre kvalitet i oppdraget. A Society er eksperter på å finne personer med unike ferdigheter, og vi ser raskt hvordan de kan skape verdi for kundene våre. Dermed kan kundene konsentrere seg om kjernevirksomheten sin, mens vi leverer de rette spesialistene eller ressursene til prosjektene deres.

 
Om gig-økonomien

Arbeidsmarkedet er i ferd med å bli mer fleksibelt, basert på midlertidige engasjementer eller oppdrag («gigs). Arbeidsgivere ønsker fleksibilitet i utførelsen av selskapets oppgaver, uavhengig av arbeidsstyrkens ansettelsesforhold. Kompetanser kan anskaffes basert på nåværende behov. Gig-økonomien gir større valgfrihet og mer uavhengighet for personer med spesiell kompetanse eller kunnskap.

Vi er det fleksible arbeidsmarkedets samlingssted og møtepunkt for selvstendige og ansatte konsulenter, og engasjerer for tiden 1300 konsulenter rundt om i verden.

Vi maksimaliserer fordelene ved det fleksible arbeidsmarkedet – både for konsulenter og kunder. Hovedoppgaven vår er å finne de perfekte kombinasjonene av konsulenter og kunder. Forretningsmodellen vår er enkel og åpen, og støtter målet om at vi skal være et samlingssted samt sørge for stabile økonomiske transaksjoner for å sikre at vi har folk som jobber med innsats og engasjement.

 

Hva har jeg som kunde å tjene på dette?

Fri konkurranse fører til et større utvalg av kandidater samt bedre samsvar, fleksibilitet og uavhengighet. Spesialister og eksperter kan være vanskelige å finne og dyre å leie inn. Konsulenter i det fleksible arbeidsmarkedet er ofte spesialister og eksperter på egne fagfelt, og har gjerne bred erfaring og kunnskap fra mange ulike oppdrag og arbeidsmiljøer.

Tips!

Sørg for å være et attraktivt arbeidssted for det fleksible arbeidsmarkedet. På den måten vinner dere som arbeidsgiver et godt omdømme blant konsulentene, og kan tiltrekke dere de dyktigste folkene.