Du er på et nettsted utenfor ditt område, det finnes en side som er tilpasset ditt land eller område.
United States

Hvorfor A Society?

Vi i A Society henvender oss til de dyktigste konsulentene i det fleksible arbeidsmarkedet – og selv er vi det dyktigste konsulentselskapet når det gjelder å ivareta konsulentenes behov. Du som jobber med oss, kan være selvstendig næringsdrivende eller ansatt i et konsulentselskap. Du kan beholde den friheten du verdsetter, samtidig som du er del av et stort økosystem.

Den beste kompetansen

A Society legger stor vekt på at konsulentene våre skal lykkes. Vi skaffer dem oppdrag som legger til rette for både faglig og økonomisk suksess, og som samtidig er tilpasset deres kompetanse og ønskede arbeidsmengde. Vi forholder oss til et stadig mer smidig og aktivt arbeidsmarked ved å samle fleksibel kompetanse og etablere kontakt med profesjonelle kunder.

Vi handler proaktivt ved å etablere kontakt mellom konsulenter og leverandører som sammen kan skape resultater som er avgjørende for kundenes suksess, både nå og i fremtiden. Vi definerer «nettverk» og «nettverksbygging» ganske annerledes enn de fleste andre. Vi hjelper konsulentene våre med å agere i det fleksible arbeidsmarkedet mens de samtidig styrker nettverket sitt og sine muligheter til å lykkes.

Vi jobber for deg. Vi forstår hvor viktig din personlige utvikling er, og finner alltid frem til de typene oppdrag som støtter den. Vi legger mye arbeid i å forsikre oss om at oppdragets art samsvarer med relevante faktorer som formell kompetanse, erfaring, referanser, personlighet og sosiale ferdigheter, samtidig som vi legger stor vekt på sikkerhet og overholdelse av kundens betingelser. Vi har skapt et møtested og et økosystem for selvstendige konsulenter, der de kan skape og dyrke langvarige relasjoner.

  • Kontakt, bygg nettverk og samarbeid med andre konsulenter i våre arbeidsområder for konsulenter i Oslo.
  • De fleste mennesker setter pris på følelsen av tilhørighet. Samlingsstedet vårt fremmer egenutvikling og åpner for nye muligheter.
  • Et stort nettverk er uvurderlig for selvstendige konsulenter og små konsulentfirmaer. På A Societys samlingssted møter og samhandler du med andre konsulenter. Det gir deg følelsen av å tilhøre en stor organisasjon.
  • Vi fungerer som salgskanalen din – du kan konsentrere deg om arbeidet ditt, mens vi finner neste oppdrag for deg.
  • Vi vet nøyaktig hvordan store selskaper fungerer, og har prosesser på plass for å administrere rammeavtaler og fakturering. Vi bistår deg gjerne med administrasjon og andre problemer, slik at du kan bruke tiden din på det som er viktig for deg.

Du er viktig for oss, og vi ser frem til et gjensidig givende samarbeid!

 

Om gig-økonomien

Arbeidsmarkedet er i ferd med å bli mer fleksibelt, basert på midlertidige engasjementer eller oppdrag (gigs). Arbeidsgivere ønsker fleksibilitet i utførelsen av selskapets oppgaver, uavhengig av arbeidsstyrkens ansettelsesforhold. Kompetanser kan anskaffes basert på nåværende behov. Gig-økonomien gir større valgfrihet og mer uavhengighet for personer med spesiell kompetanse eller kunnskap.

Vi er et samlingssted for både uavhengige og ansatte konsulenter, og engasjerer for tiden 1300 konsulenter rundt om i verden.

Vi forsikrer oss om at både konsulenter og kunder får maksimalt ut av det fleksible arbeidsmarkedet. Vår oppgave er å finne perfekte kombinasjoner av konsulenter og kunder, ved å bruke en enkel og helt åpen prosess og forretningsmodell. Vi forsyner konsulentene våre med et nettverk, et støttesystem og stabile økonomiske transaksjoner som håndteres av en fast kontaktperson.

Å være en konsulent

Uansett om du jobber i et konsulentselskap eller er selvstendig næringsdrivende – det fleksible arbeidsmarkedet gir mange muligheter og utfordringer for dem som verdsetter den fleksible livsstilen som følger med.

Ditt arbeid, ditt valg

Mange selskaper må revurdere og forbedre arbeidsmiljøet de tilbyr, for å vinne et godt omdømme som arbeidsgiver og kunde. Du får muligheten til å utvikle en dypere og bredere kompetanse på de områdene som interesserer deg.

Registrer deg nå