You have reached a website outside of your region. For a better experience please select the version adapted to your location.
United States

Tillgänglighetsgranskare SDK

Sundsvall

Details

Digg genomför tillsyn av digital offentlig service som tillhandahålls av offentliga aktörer för att se om den lever upp till de krav som finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen). Digg behöver nu konsultstöd i arbetet med att granska att offentliga aktörers digitala service uppfyller lagkraven på tillgänglighet.

Uppdragsbeskrivning
Uppdraget innebär att granska att offentliga aktörers digitala service uppfyller lagkraven på tillgänglighet. I arbetet med granskningen kommer konsulten att ha kontakt med de som ansvarar för webbplatserna som granskas.

Uppdraget kan utföras på distans.

Konsulten/tillgänglighetsgranskaren ska inom uppdraget utföra följande arbetsuppgifter:
- Granska tillgängligheten hos offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer utifrån lagens krav på tillgänglighet
- Kommunicera med offentliga aktörer kring deras brister i webbtillgänglighet Vidareutveckla rutiner och arbetssätt inom området för tillsynsverksamheten Besvara frågor från externa aktörer
- Överföra kompetens inom området till teamet

Konsulten/tillgänglighetsgranskaren ska:
a) Ha minst fyra (4) års erfarenhet av granskning/testning av tillgänglighet i webbplatser
b) Ha kunskaper om tillgänglighet i mobila applikationer (nativeappar)
c) Ha goda kunskaper om WCAG 2.1
d) Ha goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. Det innebär att konsulten kan producera texter på den nivå uppgifter kräver. Konsulten kan uttrycka sig både skriftligt och muntligt på ett pedagogiskt sätt så att mottagaren ska förstå
e) Ha god samarbetsförmåga


Konsulten/tillgänglighetsgranskaren bör:
f) Ha erfarenhet av granskning/testning av tillgänglighet i mobila applikationer (nativeappar)
g) Ha erfarenhet av granskning/testning av tillgänglighet i dokument
h) Ha goda kunskaper om EN 301 549
i) Ha erfarenhet av att använda skärmläsare för att granska/testa webbtillgänglighet
j) Ha erfarenhet av arbete inom staten och vara väl införstådd med statliga värdegrunden

Leverantören ska för offererad konsult bifoga CV samt bilagan Erfarenhet tillgänglighetsgranskare SDK, för att visa på uppfyllnad av ska- och eventuella bör-krav.

Konsulten som ska utföra uppdraget ska minst ha kompetensnivå 3, enligt nedan:

Kompetensnivå 3
Kunskap – hög kompetens inom aktuell roll
Erfarenhet – arbetat 4–8 år inom aktuell roll, är förebild för andra Konsulter på lägre nivå Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp
Självständighet – kan arbeta självständigt
Facts

City: Sundsvall
Work Time: 100%
Start:
End:

Application deadline: July 19, 2024

Do you have questions about the assignment?

Contact person: Pierre Kemi
Email: pierre.kemi@asociety.se
Phone: +46 730 37 51 52

Ref.no: 11179
Register and apply

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

About A Society

A Society is the consulting company of tomorrow that provide consultants, at the top of their game, access to the most attractive assignments. We maximise advantages in the flexible labor market, for both consultants and customers alike.