You have reached a website outside of your region. For a better experience please select the version adapted to your location.
United States

Handläggare till Digg myndigheten

Sundsvall

Details

Digg har i behov av att förstärka verksamheten med handläggare för olika funktioner inom myndigheten.

Stationeringsort är Sundsvall. Arbete med uppdraget innebär kontorsnärvaro på plats på Diggs huvudkontor i Sundsvall minst tre (3) dagar i veckan eller mer beroende på vilka arbetsuppgifter som ligger för handen.

Arbetet innebär att bidra till ökad samhällsnytta genom daglig kontakt med privatpersoner, aktörer inom offentlig förvaltning samt med medarbetare inom övriga enheter på Digg. Digg erbjuder digitala tjänster till offentliga aktörer och privatpersoner, bland annat Säker digital kommunikation (SDK).

Konsulten ska utföra följande arbetsuppgifter:
1. Svara på frågor via e-post och telefon från privatpersoner, aktörer inom offentlig förvaltning samt medarbetare inom övriga enheter på Digg.
2. Handlägga ärenden, bland annat som gäller anslutning av aktörer till tjänster.
3. Sköta olika administrativa uppgifter inom myndigheten
4. Ta emot och registrera incidenter som gäller olika tjänster som levereras av myndigheten.

Konsulten ska uppfylla nedanstående krav:
a) minst två (2) års akademiska studier eller annan erfarenhet som Digg bedömer som likvärdig
b) minst fyra (4) års erfarenhet av arbete med kundtjänst/support, t.ex. av arbete med kundrelationer via e-post och telefon
c) erfarenhet av arbete med handläggning av ärenden
d) god samarbetsförmåga
e) goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftlig.Konsulten bör uppfylla nedanstående krav:
f) erfarenhet av arbete med frågor av juridisk karaktär
g) erfarenhet av arbete i offentlig förvaltning (kommun/region/statlig myndighet)
erfarenhet av arbete i ärendehanteringssystem
Facts

City: Sundsvall
Work Time: 100%
Start:
End:

Application deadline: July 19, 2024

Do you have questions about the assignment?

Contact person: Pierre Kemi
Email: pierre.kemi@asociety.se
Phone: +46 730 37 51 52

Ref.no: 11178
Register and apply

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

About A Society

A Society is the consulting company of tomorrow that provide consultants, at the top of their game, access to the most attractive assignments. We maximise advantages in the flexible labor market, for both consultants and customers alike.